Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Venstre

Det er 8 representantar i stortingsgruppa til Venstre.

Venstres logo

Postadresse:

Venstres stortingsgruppe
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 33 62
E-post: venstre.postmottak@stortinget.no

Venstre

Møllergata 16, 0179 Oslo
Telefon: 22 40 43 50
Telefaks: 22 40 43 51
E-post: venstre@venstre.no
Heimeside: http://www.venstre.no

Unge Venstre

Adresse og telefaks som hovudpartiet
Telefon: 22 40 43 57
E-post: unge@venstre.no
Heimeside: http://www.ungevenstre.no

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
63 Breivik, Terje Leder gruppestyret
107 Elvestuen, Ola Nestleder gruppestyret
96 Grande, Trine Skei
160 Grimstad, Carl-Erik
153 Gunnes, Jon
89 Kjenseth, Ketil
19 Schytz, Solveig
143 Skjelstad, André N.