Venstre

Det er 8 representantar i stortingsgruppa til Venstre.

Venstres logo

Kontaktinformasjon

Venstres stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 30 50 (Stortingets sentralbord)
E-post: venstre.postmottak@stortinget.no

Venstre

Møllergata 16, 0179 Oslo
Telefon: 22 40 43 50
E-post: venstre@venstre.no
Heimeside: www.venstre.no

Unge Venstre

Adresse som hovudpartiet
Telefon: 22 40 43 57
E-post: unge@venstre.no
Heimeside: www.ungevenstre.no

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
94 Melby, Guri Leder gruppestyret
65 Rotevatn, Sveinung Nestleder gruppestyret
19 Raja, Abid Innpisker
108 Almeland, Grunde Vara innpisker
126 Bjørlo, Alfred Jens
102 Elvestuen, Ola
143 Skjelstad, André N.
10 Thorsvik, Ingvild Wetrhus