Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Dahl, André Oktay

Dahl, André Oktay (1975-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Akershus 2009-2013
Ansiennitet:
11 år, 347 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 07.07.1975 i Lørenskog, Akershus
 • Son av regnskapsfører Harald Bredde (1942-) og revisor/regnskapsfører Ingrid Dahl (1953-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 5 for Akershus, 1997 - 2001, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 15 for Akershus, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 15 for Akershus, 2009 - 2013, H.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Jan Petersen.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2001-2005

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Andre nestleder, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjonar

 • 2001-2005

  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2007 -

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyre

 • 2005-2009

  Vara innpisker, Høyre, 05.10.2007 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rud barneskole 1982-1989
 • Sandbekken ungdomsskole 1989-1991
 • Rælingen videregående skole, allmennfag 1994
 • Avtjent verneplikt ved HMKG drillkontingenten/musikktroppen/soloklarinettist 1995
 • Cand.jur., UiO 2002
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2011

Yrke

 • Klarinettinstruktør for div. skolekorps 1992-1994
 • Deltidsarbeidende ved Vinmonopolet/Arcus 1993-1998
 • Deltidsansatt hos gullsmed Thune 1999-2000
 • Miljøarbeider PU-klienter ved Ryen Bofellesskap 1999-2002

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Dixi-prisen 2008 (for arbeidet knyttet til overgrep mot menn)
 • Æreshomo-pris 2009 (Skeive dager)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rælingen kommunestyre 1995-1999, varamedlem 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Akershus 1999-2003, 2003-2006

Offentlege verv

 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Rælingen 1995-1999
 • Meddommer Herredsretten, Nedre Romerike 1996-2001
 • Medlem Utdanningsutvalget, Akershus 1999-2003
 • Medlem Regionrepresentantskapet for Sparebanken NOR, Oslo/Akershus 1999-2003
 • Medlem Styret for Stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller 1999-2003
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Akershus 1999-2003
 • Medlem Generalforsamlingen for Stiftelsen Gjensidige NOR Sparebank 2002-2006
 • Leder Kontrollutvalget, Akershus 2003-2006
 • Medlem Mannspanelet 2007-2008

Tillitsverv i parti

 • Formann Rælingen Unge Høyre 1992-1993
 • 1. viseformann Akershus Unge Høyre 1995-1997, formann 1997-1998
 • Medlem Fylkesstyret Akershus H 1997-2003
 • Medlem Arbeidsutvalget Akershus H 1997-1998
 • Medlem Styret for Akershus H 1999-2003
 • Medlem Styret for Skedsmo H 2002-2004
 • Leder Akershus Høyre frå 2008

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Skeiv Verden frå 2011
 • Medlem Styret i Reform frå 2012

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk krisesenterforbund 2008-2012
 • Medlem Styret for Fellesskap mot seksuelle overgrep 2008-2011