Wiig, Aase Joa

Wiig, Aase Joa (1936-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 13 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 06.07.1936

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1993 - 1997, Sp.