Tveit, Alvhild

Tveit, Alvhild (1918-1989)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 33 dagar

Gå til biletgalleri

Tveit, Alvhild har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 16.12.1918
  • Død 15.04.1989

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, KrF.
  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, KrF.
  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, KrF.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Styret for Riksteateret, 1980
  • Medlem Norsk språkråd, 1980-1983
  • Varamedlem Norsk kulturråd, 1981-1984