Randen, Amund

Randen, Amund (1924-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1965-1969

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 10.10.1924

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1965 - 1969, Sp.