Mork, Aud

Mork, Aud (1945-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2009-2013

Gå til biletgalleri