Fredh, Aisa

Fredh, Aisa (1978-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 2005-2009

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 04.10.1978

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Østfold, 2005 - 2009, SV.