Oppegaard, Berit

Oppegaard, Berit (1939-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 14 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.07.1939

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1981 - 1985, H.
  • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1985 - 1989, H.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Utvalg til å vurdere fjernsynssendinger over kabelnett 1981-1982
  • Medlem Styret for Norsk fjernundervisning 1982-1991
  • Varamedlem Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø 1983-1986, nestleder 1987-1993
  • Medlem Utvalget for allmenne fagområder 1984-1987, varamedlem 1988-1989
  • Medlem Kringkastingsrådet 1986-1989
  • Varamedlem Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark 1990-1993
  • Varamedlem Styret for de samiske videregående skolene Sami Joatkkaskuvllaid Stivra frå 1993