Jenssen, Bjørgvin

Jenssen, Bjørgvin (1927-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1977-1981

Gå til biletgalleri

Jenssen, Bjørgvin har gått bort.

Finn informasjon etter