Brandt, Andreas

Brandt, Andreas (1992-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Vararepresentant for
Buskerud 2017-2021

Gå til biletgalleri