Mølnås, Britt

Mølnås, Britt (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 6 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 05.12.1944

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, A.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Rådet for Statens Landbruksbank, 1982-1987