Odland, Eldar

Odland, Eldar (1941-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 20.12.1941

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1993 - 1997, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Konsulent