Hansen, Harry

Hansen, Harry (1919-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 57 dagar

Gå til biletgalleri

Hansen, Harry har gått bort.

Finn informasjon etter