Havrøy, Haldis

Havrøy, Haldis (1925-2000)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oslo 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Havrøy, Haldis har gått bort.

Finn informasjon etter