Hegge, Haldor

Hegge, Haldor (1907-1990)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1961-1965

Gå til biletgalleri

Hegge, Haldor har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 30.09.1907
  • Død 04.03.1990

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1961 - 1965, V.