Horn, Henrik Sigmund Hilmar Anker

Horn, Henrik Sigmund Hilmar Anker (1916-2008)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1954-1957

Gå til biletgalleri

Horn, Henrik Sigmund Hilmar Anker har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.09.1916
  • Død 13.11.2008

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1954 - 1957, KrF.