Killie, Ida Løken

Killie, Ida Løken (1984-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 2005-2009

Gå til biletgalleri