Kleiven, Inger-Else

Kleiven, Inger-Else (1941-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 18.07.1941

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Oppland, 1981 - 1985, A.