Nylund, Ingrid

Nylund, Ingrid (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
3 år, 189 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter