Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Taug, Ina

Taug, Ina (1959-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 22 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 23.11.1959

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1981 - 1985, H. (01.10.1981 - 13.01.1982)
  • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 1981 - 1985, H. (13.01.1982 - 30.09.1985)
  • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1985 - 1989, H.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Sivilforsvarsrådet, 1981-1982, medlem 1983-1986
  • Varamedlem Styret for Statens edruskapsdirektorat, 1987-1988