Taug, Ina

Taug, Ina (1959-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 22 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter