Aspli, John Ole

Aspli, John Ole (1956-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2005-2009

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 07.05.1956

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, A.