Laxaa, Jan Arne

Laxaa, Jan Arne (1933-2002)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 45 dagar

Gå til biletgalleri

Laxaa, Jan Arne har gått bort.

Finn informasjon etter