Jentoft, Jørgen Blix

Jentoft, Jørgen Blix (1924-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 12.06.1924

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1958 - 1961, V.