Haugland, Jens

Haugland, Jens (1910-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Vest-Agder 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Haugland, Jens har gått bort.

Finn informasjon etter