Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Andreassen, Jorhill

Andreassen, Jorhill (1948-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 49 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Fiskeridepartementet

Politisk rådgiver
31.10.2001 -

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 22.04.1948

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1989 - 1993, H.
  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Fiskeridepartementet, 31.10.2001 -

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre frå 1991