Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Nordtug, Julia Sanna Maria Brännström

Nordtug, Julia Sanna Maria Brännström (1991-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Vararepresentant for
Østfold 2017-2021

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Finansdepartementet

Politisk rådgiver
17.06.2016 -

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.09.1991

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 2013 - 2017, FrP.
  • Vararepresentant nr 4 for Østfold, 2017 - 2021, FrP.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet, 18.11.2015 - 16.12.2015
    Politisk rådgiver, Landbruks- og matdepartementet, 16.12.2015 - 17.06.2016
    Politisk rådgiver, Finansdepartementet, 17.06.2016 -