Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Hafstad, Karin

Hafstad, Karin (1936-2019)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oslo 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Hafstad, Karin har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 08.06.1936 i Oslo
 • Død 27.05.2019
 • Dotter av frisørmester Victor Rudolf Aarenstrup (1895-1977) og husmor Edel Holm (1892-1964)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Oslo, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 14 for Oslo, 1977 - 1981, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Visesekretær, Stortinget, 09.10.1973 - 30.09.1975

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1973-77

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjonar

 • 1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1977 - 1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1955

Yrke

 • Sekretær hos høyesterettsadvokat Ole Borge 1956-1959
 • Sekretær i Det Norske Finansieringsselskap Fram A/S 1965-1973
 • Informasjonskonsulent i Vegdirektoratet 1982-1993
 • Førstekonsulent i Vegdirektoratet 1993-2003

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Unge Høyres Landsforbunds hederstegn i gull 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo bystyre 1967-1971
 • Medlem Oslo formannskap 1971-1975

Offentlege verv

 • Formann 1. distriktskontor i sosialadministrasjonen 1971-1975
 • Medlem Sosialstyret, Oslo 1971-1975
 • Formann Boligutvalget, Oslo 1975-1977
 • Medlem Televerkrådet 1982-1986
 • Medlem Styret for Norsk Film A/S 1982-1987
 • Meddommer Tingretten, Oslo 2004-2007

Tillitsverv i parti

 • Formann Oslo Unge Høyres skoleungdomsgruppe 1953
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1965-1969
 • Medlem Høyres landsstyre 1966-1969
 • Formann Unge Høyres politiske komité 1967-1969
 • Medlem Styret for Vestheim Høyre 1968-1974
 • Medlem Oslo Høyres programkomité 1970-1973
 • Medlem Høyres sosialpolitiske utredningskomité 1972-1973
 • Medlem Oslo Høyres arbeidsutvalg 1974-1976
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg og sentralstyre 1975-1979
 • Formann Høyrekvinners Landsforbund 1975-1979

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Enslige Mødres Vennering 1963-1968 (stifter av venneringen i 1963)
 • Initiativtager "Flagg for Tsjekkoslovakia-aksjonen" 1968
 • Medlem Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter frå 1995
 • Leder Styret i Vegdirektoratets Pensjonistforening frå 2006

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Finansco A/S, Kristiansand 1982-1986