Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Eide, Kai

Eide, Kai (1949-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.02.1949

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Statsministerens kontor, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Spesialrådgiver