Veivåg, Kjell Magne

Veivåg, Kjell Magne (1946-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2009-2013

Gå til biletgalleri