Aspeflaten, Lars

Aspeflaten, Lars (1924-2010)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 10 dagar

Gå til biletgalleri

Aspeflaten, Lars har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 15.07.1924
  • Død 07.02.2010

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1954 - 1957, V.