Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Velsand, Lars

Velsand, Lars (1941-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 09.09.1941 i Gran, Oppland
 • Son av bonde Torstein Velsand og Aslaug Skøien

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Oppland, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1985 - 1989, Sp.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1981-85

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 15.04.1983
  Nestformann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 15.04.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Sekretær, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 10.10.1988
  Medlem, Finanskomiteen, 10.10.1988 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1981-85

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 01.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjonar

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.10.1986

Medlemskap i gruppestyre

 • 1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1960
 • Sivilagronom NLH 1967

Yrke

 • Konsulent ved Norges Kjøtt- og Fleskesentral 1967-1970
 • Bonde på Skirstad i Gran frå 1970

Verv

Offentlege verv

 • Varamedlem Statens naturvernråd 1986-1990
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet 1990-1995
 • Medlem Overføringsutvalget 1992-1993
 • Medlem Kringkastingsrådet 1994-2001
 • Medlem Statens Naturforvaltningsråd frå 1995
 • Medlem Norges Banks Hovedstyre 1995-2000
 • Medlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1998-2000

Tillitsverv i parti

 • Medlem Sp's sentralstyre 1983-1987

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelag 1980-1990
 • Leder Oppland Nei til EU 1994-1996, nestleder 1996-1997
 • Nestleder Nei til EU 1998-1999