Andersen, Liv

Andersen, Liv (1919-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Andersen, Liv har gått bort.

Finn informasjon etter