Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Vennesland, Line Kysnes

Vennesland, Line Kysnes (1985-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Aust-Agder 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 187 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 06.02.1985

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 2009 - 2013, A.
  • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 2013 - 2017, A.