Kolderup, Niels Henrik

Kolderup, Niels Henrik (1898-1971)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 201 dagar

Gå til biletgalleri

Kolderup, Niels Henrik har gått bort.

Finn informasjon etter