Holten, Odd

Holten, Odd (1940-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Østfold 2001-2005
Ansiennitet:
16 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle