Dahlø, Paul Martin

Dahlø, Paul Martin (1885-1967)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Sør-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Dahlø, Paul Martin har gått bort.

Finn informasjon etter