Anda, Randi

Anda, Randi (1898-1999)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 53 dagar

Gå til biletgalleri

Anda, Randi har gått bort.

Finn informasjon etter