Larsen, Reidar T.

Larsen, Reidar T. (1923-2012)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Hedmark 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Larsen, Reidar T. har gått bort.

Finn informasjon etter