Hovland, Sigvart Erling

Hovland, Sigvart Erling (1949-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 6 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 07.04.1949

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1985 - 1989, H.