Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Hansen, Steinar

Hansen, Steinar (1944-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter