Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Abrahamsen, Svein

Abrahamsen, Svein (1970-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 29 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.12.1970

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2013 - 2017, V.