Dybsand, Torbjørn

Dybsand, Torbjørn (1966-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri