Rislå, Tellef

Rislå, Tellef (1907-1985)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Aust-Agder 1961-1965

Gå til biletgalleri

Rislå, Tellef har gått bort.

Finn informasjon etter