Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Almlid, Torbjørn

Almlid, Torbjørn (1950-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 75 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 31.05.1950

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1989 - 1993, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Leder av stiftelsen Bio Inn
  • Adm direktør ved Feiringklinikken
  • Administrerende direktør i Norsvin 1989-1999

Verv

Offentlege verv

  • Nestleder Styret for Norges Postsparebank, 1993-1995
  • Medlem Styret for Høgskolen i Hedmark, 1994-1996