Tobiassen, Valgerd

Tobiassen, Valgerd (1946-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter