Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

F

Fadum, Aslaug Senterpartiet 1973-1977
Fadum, Rune Fremskrittspartiet 1997-2001
Fagerbakke, Knut Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Fagerheim, Oddleif Arbeiderpartiet 1950-1981
Fagerhol, Gudny Arbeiderpartiet 1997-2001
Fagerland, Maurith Julie Fremskrittspartiet 2021-2025
Fagerli, Sverre Andreas Arbeiderpartiet 1958-1961
Fagermoen, Erland Kristelig Folkeparti 1989-2001
Fagernes, Astrid Høyre 1977-1989
Fagervik, Trine Senterpartiet 2021-2025
Fagerås, Mona Sosialistisk Venstreparti 2017-2025
Falao, Wernalf Johan Arbeiderpartiet 1958-1969
Falch, Arvid Tverrpolitisk Folkevalgte (Kystpartiet) 1997-2001
Falch, Aase Arbeiderpartiet 1981-1989
Falck, Lucie Paus Arbeiderpartiet 1989-1993
Falck, Sven Trygve Høyre 1981-1985
Faldet, Eirin Arbeiderpartiet 1985-2009
Falkmo, Arvid Konrad Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Fangel, Kari Høyre 1993-1997
Fanghol, Elisabeth Arbeiderpartiet 2017-2021
Farahmand, Mahmoud Høyre 2017-2025
Faremo, Grete Arbeiderpartiet 1993-1997
Faremo, Osmund Arbeiderpartiet 1958-1985
Fari, Sverre Høyre 1965-1969
Farstad, Pål Venstre 2013-2017
Fasteraune, Bengt Senterpartiet 2017-2025
Fatland, Gunnar Høyre 1985-1997
Fauchald, Geir Fremskrittspartiet 2017-2021
Faugstad, Edith Kristelig Folkeparti 1977-1985
Fausa, Liv Sæbø Venstre 2001-2005
Fause, Johan Meier Arbeiderpartiet 1973-1977
Faye, Ludvig H. Høyre 1977-1981
Felde, Anni Senterpartiet 1993-1997
Fenes, Vegard Frøseth Senterpartiet 2017-2021
Fenne, Marit Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Ferkingstad, Egil D. Arbeiderpartiet 1969-1973
Fevåg, Kjell Terje Arbeiderpartiet 1989-2001
Feyling, Claus Egil Høyre 1977-1985
Fiane, Karsten Tønnevold Senterpartiet 2021-2025
Fidjestøl, Elisabet Oddrun Kristelig Folkeparti 1969-1977
Figenschau, Anne Berit Høyre 2021-2025
Figenschou, Benedikte Høyre 2009-2013
Fiksdal, Anne Marie Fremskrittspartiet 2021-2025
Fiksdal, Roald Arbeiderpartiet 2001-2009
Fimland, Kristian Mathias Venstre 1950-1953
Finden, Monica Høyre 2009-2013
Finn, Haavard Arbeiderpartiet 1981-1989
Finne, Geir Uavhengig representant 1993-1997
Finnset, Ragnhild Kristelig Folkeparti 1973-1981
Finnøy, Målfrid Arbeiderpartiet 1985-1989
Finrud, Henry Carsten Arbeiderpartiet 1965-1969
Finsrud, Konrad Fremskrittspartiet 1989-1993
Finsrud, Magne Arbeiderpartiet 1958-1965
Finstad, Eva R. Høyre 1981-1997
Finstad, Håkon Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Finstad, Jonny Høyre 2013-2021
Finsveen, Bodil Senterpartiet 1973-1981
Firing, Jørgen Leonard Høyre 1945-1949
Firing, Knut Fredrik Fremskrittspartiet 1997-2001
Fischer, Mathias Venstre 2013-2017
Fiskerstrand, Toril Høyre 1993-2009
Fiskvik, Kleiv Simon Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Fiskaa, Ingrid Sosialistisk Venstreparti 1997-2025
Fiva, Bjørn Sosialistisk Venstreparti 1977-1981
Five, Kaci Kullmann Høyre 1977-1997
Five, Maja Foss Arbeiderpartiet 2005-2009
Fjalestad, Inge Senterpartiet 1993-1997
Fjeld, Asbjørn Reidar Høyre 1973-1981
Fjeld, Eirik Langeland Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Fjeld, Kristian Arbeiderpartiet 1931-1961
Fjeldheim, Gunnar Olav Det Nye Folkepartiet 1977-1981
Fjeldsgård, Arne Arbeiderpartiet 1958-1965
Fjeldsgaard, Inga Arbeiderpartiet 2005-2009
Fjeldsgaard, Kristian Venstre 1937-1953
Fjeldstad, Ingrid Nergaard Venstre 2021-2025
Fjeldstad, Karoline Senterpartiet 2021-2025
Fjeldstad, Øivin Skappel Høyre 1981-1985
Fjeldvær, Rolf Arbeiderpartiet 1965-1981
Fjell, Bernt Kristelig Folkeparti 1954-1957
Fjellanger, Guro Venstre
Fjellestad, Åse Høyre 1993-1997
Fjermeros, Karl Johan Venstre 1945-1949
Fjose, Bergfrid Kristelig Folkeparti 1969-1977
Fjære, Elbjørg Fremskrittspartiet 1973-1985
Fjærtoft, Bjarne Venstre 1954-1961
Fjærvoll, Dag Jostein Kristelig Folkeparti 1985-1997
Fjærvoll, Edmund Kristelig Folkeparti 1958-1973
Fjærvoll, Ottar Bondepartiet 1954-1957
Fjæstad, Gunn Randi Arbeiderpartiet 2009-2013
Fladmark, Helene Falch Venstre 1997-2001
Fladset, Gerd Fremskrittspartiet 1997-2005
Fladstad, Odd Frithjof Bondepartiet 1950-1957
Flakk, Kurt Arbeiderpartiet 1981-1985
Flakne, Gunn Elin Arbeiderpartiet 2005-2021
Flatabø, Bjørg Arbeiderpartiet 1985-1989
Flatabø, Isak Larsson Arbeiderpartiet 1934-1965
Flaten, Bertel Venstre 1954-1961
Flaten, Solvor Gudrun Senterpartiet 1969-1973
Flattum, Odd Arbeiderpartiet 1981-1989
Flem, Bjarne Venstre 1961-1977