Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

G

Gabrielli, Monika Soltveit Senterpartiet 1997-2001
Gabrielsen, Ansgar Høyre 1993-2005
Gabrielsen, Clifford Arbeiderpartiet 1973-1977
Gabrielsen, Hans-Christian Arbeiderpartiet 2001-2005
Gabrielsen, Pål Kasper Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Gabrielsen, Valter Arbeiderpartiet 1958-1981
Gagnat, Hege Merethe Arbeiderpartiet 2009-2013
Galleberg, Gunhild Senterpartiet 1993-1997
Galta, Nina Arbeiderpartiet 2009-2013
Galtung, Bjørg Hope Senterpartiet 1981-2001
Galaaen, Karin Senterpartiet 2001-2005
Gamst, Andreas Bernhard Venstre 1969-1973
Gangås, Eva Magdalena Kristelig Folkeparti 1985-1989
Garbo, Gunnar Venstre 1954-1973
Garmann, Kari Høyre 1985-1993
Garmo, Edvard Senterpartiet 1969-1973
Garmo, Torgeir Venstre 1981-1985
Gaundal, Aud Arbeiderpartiet 1985-2005
Gaup, Jan-Erik Fremskrittspartiet 2001-2005
Geelmuyden, Margrethe Venstre 2021-2025
Geheb, Ragnhild Synnøve Høyre 1965-1969
Gerhardsen, Einar Arbeiderpartiet 1945-1969
Gerhardsen, Rune Arbeiderpartiet 1981-2005
Gerrard, Johan Christian Høyre 1945-1949
Gharahkhani, Bijan Arbeiderpartiet 2005-2009
Gharahkhani, Masud Arbeiderpartiet 2009-2025
Giertsen, Johan Høyre 1981-1985
Gihlemoen, Truls Fremskrittspartiet 2017-2025
Giil, Håkon Steinar Senterpartiet 1993-2001
Gilani, Syed Wali Haider Høyre 2017-2021
Gilde, Anita Fremskrittspartiet 2017-2021
Gilleberg, Johannes Senterpartiet 1965-1977
Gilleberg, Marit Arbeiderpartiet 2005-2009
Giltun, Vigdis Fremskrittspartiet 2005-2013
Gimse, Guro Angell Høyre 2017-2025
Giske, Jorunn Bjørg Arbeiderpartiet 1977-1981
Giske, Trond Arbeiderpartiet 1997-2021
Giskås, Trude Fjærli Høyre 2017-2021
Gitlesen, Ellinor Arbeiderpartiet 2017-2021
Gitmark, Hannah Arbeiderpartiet 2021-2025
Gitmark, Helga Senterpartiet 1977-1981
Gitmark, Peter Skovholt Høyre 2001-2013
Gjedrem, Arne Venstre 1945-1949
Gjedrem, Karl Arbeiderpartiet 2009-2013
Gjedrem, Olaf Kristelig Folkeparti 1993-2009
Gjedrem, Tolleiv Kristelig Folkeparti 1973-1977
Gjefsen, Truls Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Gjelseth, Svein Arbeiderpartiet 2005-2013
Gjelseth, Thrond Fremskrittspartiet 2009-2013
Gjelsvik, Agvald Arbeiderpartiet 1965-1969
Gjelsvik, Sigbjørn Senterpartiet 2017-2025
Gjems, Sven Richard Senterpartiet 1969-1973
Gjems-Onstad, Erik Anders Langes Parti 1973-1977
Gjengedal, Arvid Høyre 1985-1989
Gjengedal, Ola Johan Kristelig Folkeparti 1945-1969
Gjerde, Bjartmar Arbeiderpartiet 1965-1969
Gjerde, Gunn Berit Venstre 2005-2009
Gjerde, John Venstre 1977-1981
Gjerde, Knut Fremskrittspartiet 1997-2017
Gjerdåker, Arnfinn Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Gjerdåker, Jon Senterpartiet 1977-1981
Gjerland, Hjørdis Kristelig Folkeparti 1973-1977
Gjermundsen, Rolf Arbeiderpartiet 1969-1977
Gjerpe, Ragnar Høyre 1981-1985
Gjerstad, Ingunn Sosialistisk Venstreparti 2005-2017
Gjerstad, Ingvild Kristelig Folkeparti 1997-2001
Gjersøe, Trine Arbeiderpartiet 1993-2001
Gjertsen, Astrid Høyre 1969-1989
Gjertsen, Petter Høyre 1985-1989
Gjervan, Arild Høyre 1997-2001
Gjesdal, Sigmund Venstre 1961-1973
Gjessing, Leif Høyre 1997-2001
Gjesteby, Kari Arbeiderpartiet
Gjesteby, Omar Arbeiderpartiet 1934-1953
Gjestvang, Aasa Senterpartiet 2013-2021
Gjul, Gunn Karin Arbeiderpartiet 1993-2013
Gjulem, Erik Sverre Høyre 1961-1965
Gjære, Sigrun Venstre 1958-1961
Gjærevoll, Olav Arbeiderpartiet 1958-1969
Gjønnes, Kåre Kristelig Folkeparti 1985-1993
Gjørv, Inger Lise Arbeiderpartiet 1977-1993
Gjørva, Elias Arbeiderpartiet 1954-1957
Gjørwad, Sverre Høyre 1950-1957
Gjøtterud, Reidar Kristelig Folkeparti 1989-1997
Glad, Monica Skeide Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Gladhaug, Arne Senterpartiet 1961-1969
Glatved-Prahl, Martha Christine Høyre 1945-1953
Glimsdal, Kjetil Kristelig Folkeparti 2017-2021
Gloppestad, Leidulf Senterpartiet 2001-2005
Gløersen, Kari Høyre 1997-2005
Gløtvold, Ola D. Senterpartiet 1973-2005
Godal, Bjørn Tore Arbeiderpartiet 1985-2001
Godal, Ingvald Høyre 1985-2001
Godskesen, Ingebjørg Amanda Uavhengig representant 2009-2017
Goksøyr, Arnulf Høyre 2013-2017
Golten, Karstein Senterpartiet 2009-2013
Golten, Nils O. Høyre 1981-1993
Gonzalez, Andrea Christina Fremskrittspartiet 2021-2025
Goverud, Per M. Bondepartiet 1958-1961
Graff, Pål Venstre 1997-2001