Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket. Vararepresentantar blir vanlegvis ikkje biograferte.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

H

Handegard, Sigrid Brattabø Senterpartiet 2005-2017
Handeland, Jone Arbeiderpartiet 1997-2001
Handeland, Margrethe Senterpartiet 2021-2025
Handeland, Tobias Langås Rødt 2021-2025
Haneberg, Hans Bernhard Arbeiderpartiet 1969-1973
Hanekamhaug, Mette Fremskrittspartiet 2009-2017
Hanken, Svein-Helge Høyre 2009-2013
Hannesson, Anne Høyre 1989-1993
Hannevig, Merete Fremskrittspartiet 2005-2009
Hanselmann, Knut Fremskrittspartiet 1981-1993
Hansen, Agnar Senterpartiet 2009-2013
Hansen, Ansgar Imanuel Arbeiderpartiet 1950-1953
Hansen, Bjørn Fremskrittspartiet 1997-2001
Hansen, David Kristelig Folkeparti 1997-2005
Hansen, Ellen Gjerpe Høyre 1985-2001
Hansen, Ernst Sosialistisk Folkeparti 1961-1965
Hansen, Espen Torsteinsbø Arbeiderpartiet 2005-2009
Hansen, Eva Kristin Arbeiderpartiet 2005-2025
Hansen, Gabriel Julius Kristelig Folkeparti 1954-1957
Hansen, Geir M. Kristelig Folkeparti 1993-1997
Hansen, Geir-Ketil Sosialistisk Venstreparti 1989-2013
Hansen, Gunn Kari Krohn Arbeiderpartiet 1989-1993
Hansen, Guttorm Arbeiderpartiet 1958-1985
Hansen, Halvar Arbeiderpartiet 1981-1985
Hansen, Harald E. Senterpartiet 1997-2005
Hansen, Harry Arbeiderpartiet 1954-1981
Hansen, Haakon Aksel Kristian Jølle Venstre 1965-1969
Hansen, Hårek Ludvig Høyre 1945-1949
Hansen, Inger Lise Kristelig Folkeparti 2001-2005
Hansen, Ingvald Arnold Arbeiderpartiet 1954-1957
Hansen, Ivar Arbeiderpartiet 1973-1977
Hansen, Karianne Fremskrittspartiet 2009-2013
Hansen, Karstein Fremskrittspartiet 1997-2005
Hansen, Kjell Børre Arbeiderpartiet 2009-2013
Hansen, Kjell-Ivar Arbeiderpartiet 1997-2001
Hansen, Knut Werner Arbeiderpartiet 1997-2009
Hansen, Kåre Arbeiderpartiet 1961-1965
Hansen, Kåre Martin Arbeiderpartiet 1958-1969
Hansen, Kåre Øistein Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Hansen, Leif Arbeiderpartiet 1945-1957
Hansen, Lillian Arbeiderpartiet 2005-2013
Hansen, Marianne Grimstad Høyre 2013-2017
Hansen, Markus Rødt 2017-2021
Hansen, May Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Hansen, Odin Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Hansen, Otto Arbeiderpartiet 1950-1961
Hansen, Ragnar Johannes Arbeiderpartiet 1945-1953
Hansen, Roger Arbeiderpartiet 2017-2021
Hansen, Rolf Arthur Arbeiderpartiet
Hansen, Runbjørg Bremset Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Hansen, Sidsel Høyre 1997-2001
Hansen, Sigvald Oppebøen Arbeiderpartiet 1993-2013
Hansen, Siv Elin Sosialistisk Venstreparti 2013-2021
Hansen, Steinar Sosialistisk Venstreparti 1981-1985
Hansen, Stine Venstre 2017-2021
Hansen, Svein Roald Arbeiderpartiet 2001-2021
Hansen, Terje Fremskrittspartiet 2021-2025
Hansen, Tone E. Berge Arbeiderpartiet 2021-2025
Hansen, Torbjørn Høyre 1997-2009
Hansen, Tore Arbeiderpartiet 1993-1997
Hansen, Trond Arbeiderpartiet 1989-1993
Hansen, Øivind Arbeiderpartiet 1981-1985
Hansen, Øystein Langholm Arbeiderpartiet 2013-2021
Hansen-Krone, Margit Høyre 1961-1989
Hansen-Tangen, Yngvar Høyre 2001-2005
Hanserud, Eli Fremskrittspartiet 2005-2009
Hanslien, Anton Arbeiderpartiet 1954-1957
Hanssen, Agnete Masternes Arbeiderpartiet 2021-2025
Hanssen, Bjarne Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Hanssen, Bjarne Håkon Arbeiderpartiet 1989-2009
Hanssen, Elfrida Kristine Arbeiderpartiet 1954-1961
Hanssen, Hans Martin Arbeiderpartiet 1950-1953
Hanssen, Harald Johan Høyre 1961-1973
Hanssen, Helge Arbeiderpartiet 1954-1961
Hanssen, Kjell Høyre 1969-1973
Hanssen, Lars Joakim Fremskrittspartiet 2005-2013
Hanssen, Marit Stubberud Arbeiderpartiet 2021-2025
Hanssen, Mathias Willassen Høyre 2017-2021
Hanssen, Oddbjørn Kristelig Folkeparti 1997-2005
Hanssen, Tonje Arbeiderpartiet 1965-1973
Hanssen, Torill Ø. Fremskrittspartiet 1989-2009
Hanssen, Trygve Arbeiderpartiet 1954-1961
Hanssen-Seppola, Andrine Senterpartiet 2021-2025
Hansson, Helga Arbeiderpartiet 1981-1985
Hansson, Rasmus Miljøpartiet De Grønne 2013-2025
Hansteen, Kirsten Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Haraldseid, Modolf Høyre 2021-2025
Haraldsen, Annikken Kjær Venstre 2005-2009
Haraldseth, Leif Arbeiderpartiet
Haraldstad, Magne Senterpartiet 1973-1977
Harberg, Svein Høyre 2009-2025
Hareide, Bodolf Høyre 1973-1977
Hareide, Einar Kristelig Folkeparti 1945-1965
Hareide, Gustav Fremskrittspartiet 1989-2001
Hareide, Knut Arild Kristelig Folkeparti 1997-2021
Harg, Morten Høyre 1981-1985
Harila, Kåre Kristelig Folkeparti 1997-2001
Harkestad, Britt Kristelig Folkeparti 1985-1993
Harlem, Gudmund Arbeiderpartiet
Harlem, Hanne Arbeiderpartiet