Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

S

Sabri, Rutkay Arbeiderpartiet 2021-2025
Saga, Camilla Kristelig Folkeparti 2017-2021
Saga, Eivind Høyre 2009-2013
Sagelv, Geir Høyre 2001-2005
Sagør, Odd Georg Arbeiderpartiet
Sahl, Jan Kristelig Folkeparti 1997-2009
Sakariassen, Eirik Faret Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Salberg, Svanhild Senterpartiet 1977-1985
Salbu, Bersvend Sosialistisk Venstreparti 2013-2021
Salles, Olivia Corso Sosialistisk Venstreparti 2013-2021
Salomonsen, Joseph Fremskrittspartiet 2009-2013
Saltnes, Bjarne Arbeiderpartiet 1977-1989
Salvesen, Bjørn Einar Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Salvesen, Salve Andreas Arbeiderpartiet 1950-1973
Salvesen, Theis Arbeiderpartiet 1997-2001
Salvesen, Tore Arbeiderpartiet 1993-1997
Samdal, Brigt Arbeiderpartiet 2009-2013
Samsonsen, Rasmus Hagbart Høyre 1954-1957
Samuelsberg, Harald Nicolai Arbeiderpartiet 1950-1969
Samuelsen, Alf Ivar Senterpartiet 1993-2009
Samuelsen, Ellen Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Samuelsen, Haldor Arbeiderpartiet 1958-1961
Samuelsen, Kjell Arbeiderpartiet 1981-1985
Samuelsen, Sam Kristelig Folkeparti 1973-1977
Sanaker, Guri Holm Høyre 1973-1977
Sand, Bente Senterpartiet 1989-1993
Sand, Else-Berit Kristelig Folkeparti 1993-1997
Sand, Kari Anne Senterpartiet 2013-2025
Sand, Oscar Normann Arbeiderpartiet 1965-1969
Sand, Sverre Lyder Bruun Arbeiderpartiet 1950-1961
Sand, Ulf Oscar Arbeiderpartiet
Sandaker, Mary Arbeiderpartiet 1973-1977
Sandal, Bjørg Arbeiderpartiet 2005-2009
Sandal, Nils R. Senterpartiet 1997-2001
Sandal, Reidar Arbeiderpartiet 1989-2009
Sandal, Roald Arbeiderpartiet 1973-1981
Sandal, Svein Ottar Kristelig Folkeparti 1997-2001
Sandanger, Gunnell Erika Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Sandaune, Lill Harriet Fremskrittspartiet 2009-2025
Sandbakken, Dag Henrik Senterpartiet 2005-2009
Sandberg, Anna Leonarda Arbeiderpartiet 1945-1961
Sandberg, Line Miriam Fremskrittspartiet 2005-2013
Sandberg, Nina Arbeiderpartiet 2017-2021
Sandberg, Ole Rømer Aagaard Senterpartiet 1958-1965
Sandberg, Per Fremskrittspartiet 1997-2017
Sande, Bjarne Høyre 1954-1957
Sande, Erling Senterpartiet 2005-2025
Sande, Gunn Karin Senterpartiet 2013-2017
Sande, Leif Audun Arbeiderpartiet 1985-2021
Sande, Monika Senterpartiet 2013-2017
Sandegren, Kaare Arbeiderpartiet 2001-2005
Sandengen, Helga Huslende Høyre 1989-1993
Sandkjær, Terje Senterpartiet 1993-1997
Sandlund, Lars Myhr Senterpartiet 2021-2025
Sandman, Matz Arbeiderpartiet
Sandmo, Olav Kristelig Folkeparti 1977-1981
Sandnes, Arne Høyre 1977-1985
Sandnes, Arne Nic. Høyre 1965-1977
Sandnes, Arne Øyvind Senterpartiet 1993-1997
Sandnes, Ella Arbeiderpartiet 1973-1977
Sandnes, Hanna Venstre 1950-1957
Sandnes, Ida Venstre 1958-1965
Sandnes, Trond Venstre 2005-2009
Sandness, Jakob Walberg Bondepartiet 1954-1957
Sandsdalen, Karin Kristelig Folkeparti 1965-1969
Sandsdalen, Olav H. Arbeiderpartiet 1958-1961
Sandstad, Johannes Kristelig Folkeparti 1997-2001
Sandtrøen, Nils Kristen Arbeiderpartiet 2017-2025
Sandtrøen, Per Martin Senterpartiet 2017-2025
Sandum, Anne Arbeiderpartiet 2009-2021
Sandvei, Marius Venstre 1954-1957
Sandven, Liv Kristelig Folkeparti 1997-2001
Sandvig, Bente Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Sandvig, Dagmar Høyre 1954-1973
Sandvik, Fredmund Senterpartiet 1989-1997
Sandvik, Gunn-Eli Senterpartiet 1993-1997
Sandvik, Ingrid Arbeiderpartiet 1969-1977
Sandvik, Kristian Arbeiderpartiet 1961-1973
Sandvik, Siri Arbeiderpartiet 2021-2025
Sandøy, Eva Jeanette Fremskrittspartiet 2005-2009
Sandøy, Johan P. Senterpartiet 1965-1973
Sandåker, Helge Arbeiderpartiet 2013-2017
Sangtarash, Sheida Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Sannem, Roar Høyre 1961-1965
Sanner, Jan Tore Høyre 1989-2025
Sanner, Maria Barstad Høyre 2017-2025
Sannerholt, Herman Høyre 2021-2025
Sara, Ole K. Arbeiderpartiet 1969-1981
Sarnes, Tommy Arbeiderpartiet 2009-2013
Saudland, Gisle Meininger Fremskrittspartiet 2013-2025
Saue, Hermann Høyre 1977-1989
Saugen, Jørgine Kristelig Folkeparti 1954-1965
Saus, Anne-Karin Arbeiderpartiet 1993-1997
Sauvik, Thor Martin Nilsen Kristelig Folkeparti 1954-1961
Saxi, Kirsti Sosialistisk Venstreparti 1997-2009
Saxvik, Ingebjørg Høyre 1977-1981
Schanche, Elin Høyre 2001-2005
Schanke, Kari Venstre 1965-1969
Scherer, Wenche Fremskrittspartiet 1993-1997
Schiager, Ingeborg Sofie Senterpartiet 1965-1973